Logo

Tirgus izpēte izsludināta 2024.gada 17.jūnijā

Tirgus izpēte “Kokskaidu granulu piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2024/7

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par granulu piegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz 2024.gada 26.jūnijam plkst. 10:00.
Kontaktinformācija par iepirkumu: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" Siltumapgādes nodaļas vadītājs Andris Rakeckis, t. 26459300 san@rujienassiltums.lv

Nolikums: RS/2024/7
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2024.gada 14.jūnijā

Tirgus izpēte “Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2024/6

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par malka piegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz 2024.gada 26.jūnijam plkst. 10:00.
Kontaktinformācija par iepirkumu: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: RS/2024/06
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2024.gada 23.maijā

Tirgus izpēte “Kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzības un izbūves darbi Mazsalacā, Valmieras novadā, LV-4215” ID Nr. RS/2024/4

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzības un izbūves darbiem Mazsalacā ~560 metru kopgarumā, ID Nr. RS/2024/4.

Piedāvājums iesniedzams: elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, līdz 2024.gada 06.jūnijam plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes locekle Rita Lizuma, tālrunis 29395788, e-pasts: vadiba.ukn@rujienassiltums.lv.

Nolikums: RS/2024/04
Topogrāfiskais plāns_dwg
Topogrāfiskais plāns_pdf
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2024.gada 07.martā

Tirgus izpēte “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2024/3

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID nr. RS/2024/3 Rīgas ielas 67A katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz 2024.gada 18.martam, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” siltumapgādes nodaļas vadītājs Andris Rakeckis, tālrunis 26690717, e-pasts: san@rujienassiltums.lv

Nolikums: RS/2024/03
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2024.gada 07.februārī

Tirgus izpēte 
“Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā “Siltums”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov., LV-4244” ID Nr. RS/2024/2

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par katlumājas jaudas aprēķinu un būvprojekta minimālā sastāva izstrādāšanu saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz gada 21.februārim plkst. 10:00.

Nolikums: RS/2024/02
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2024.gada 10.janvārī

Tirgus izpēte “Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2024/1


Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par malka piegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz gada 19.janvārim plkst. 10:00.
Kontaktinformācija par iepirkumu: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: RS/2024/01
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2023.gada 27.novembrī

Tirgus izpēte “Degvielas iegāde PSIA "Rūjienas siltums", ID Nr. RS/2023/12

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par degvielas iegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz gada 5.decembrim plkst. 10:00.
Kontaktinformācija par iepirkumu: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: RS/2023/12
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 13.septembrī

Tirgus izpēte “Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2023/11          

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē "Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām" ID Nr. RS/2023/11, Naukšēnu katlu mājas "Siltums" vajadzībām.

Nolikums un tehniskā specifikācija iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: ID. RS/2023/11
___________________________________________________________________________________________________________________


Iepirkums izsludināts 2023.gada 03.augustā

Iepirkums “Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 2023./2024.gada apkures sezonas vajadzībām” ID nr. RS/2023/10

Iepirkuma apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 2023./2024.gada apkures sezonas vajadzībām” ID nr. RS/2023/10, AUsekļa ielas 5, katlu mājai.

Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu ligumi@rujienassiltums.lv līdz 2023. gada 25.augustam, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: ID. RS/2023/10
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 14.jūlijā

Tirgus izpētes apraksts: “Skataku remonts, augstuma regulēšana un vāku nomaiņa Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240” ID Nr. RS/2023/9.
Tirgus izpētes nolikums un tehniskā specifikācija – pielikumā.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 24.jūlijam plkst.12:00 Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu - vadiba@rujienassiltums.lv Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums ID. RS/2023/09
Tehiskais risinājums
Būvdarbu tāme
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 09.jūnijā

Tirgus izpēte “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2023/8

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID nr. RS/2023/8 Rīgas ielas 67A katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv līdz 2023. gada 27.jūnijam, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums ID. Nr. RS/2023/08
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 02.jūnijā

Tirgus izpēte “Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2023/7            

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē "Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām" ID Nr. RS/2023/7, Naukšēnu katlu mājas "Siltums" vajadzībām.
Nolikums/tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv līdz 2023.gada 09.jūnijam, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums ID. Nr. RS/2023/07
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 30.maijā


Tirgus izpētes apraksts: “Skataku remonts, augstuma regulēšana un vāku nomaiņa Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240” ID Nr. RS/2023/6.
Tirgus izpētes nolikums un tehniskā specifikācija – pielikumā.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 09.jūnijam plkst.10:00 Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu - vadiba@rujienassiltums.lv Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums ID. Nr. RS/2023/06
Tehniska specifikacija 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA - NEPIECIEŠAM PRECIZĒT SPECIFIKĀCIJU
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2023.gada 03.maijā

Iepirkuma nosaukums: “Būvdarbi projektam “Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā, Valmieras novadā”” ID Nr. RS/2023/4.
Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija – pielikumā.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 09.jūnijam plkst.12:00 Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu - vadiba@rujienassiltums.lv Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums ID. Nr. RS/2023/4.
Tehniskā specifikācija 

Iepirkuma procedūras ziņojums

___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2023.gada 03.aprīlis
NOLIKUMS PRECIZĒTS 2023.gada 06.aprīlis.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par ūdensapgādi un kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzības un izbūves darbiem Rūjienā ~250 metru kopgarumā, ID Nr. RS/2023/3

Piedāvājums iesniedzams:  elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, līdz 2023.gada 17.aprīlim plkst. 10:00.
PRECIZĒTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ, līdz 2023.gada 19.aprīlim plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes locekle Rita Lizuma, tālrunis 29395788, e-pasts: vadiba@rujienassiltums.lv.

Nolikums ID.RS/2023/3-Rūjiena_PRECIZĒTS
Augstuma atzīmju plāns - Rūjiena
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2023.gada 03.aprīlis
NOLIKUMS PRECIZĒTS 2023.gada 06.aprīlis.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzība un izbūves darbi Mazsalacas pagastā ~315 metru kopgarumā, ID Nr. RS/2023/2. 

Piedāvājums iesniedzams: elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv līdz 2023.gada 17.aprīlim plkst. 10:00.
PRECIZĒTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ, līdz 2023.gada 19.aprīlim plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes locekle Rita Lizuma, tālrunis 29395788, e-pasts: vadiba@rujienassiltums.lv.

Nolikums ID.RS/2023/2-Mazsalaca_PRECIZETS
Augstuma atzīmju plāns - Mazsalaca
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2022.gada 01.decembris

Tirgus izpēte „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” 2023.gada vajadzībām” ID nr. RS/2022/5.

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” 2023.gada vajadzībām” ID nr. RS/2022/5 Ausekļu ielas 5 katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv līdz 2022. gada 09.decembrim, plkst. 10:00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums:
Nolikums_01.12.2022
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2022.gada 24.augusts

Tirgus izpētes nosaukums: “Būvdarbi projektam “Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā, Valmieras novadā”” ID Nr. RS/2022/4

Tirgus izpētes nolikums un tehniskā specifikācija – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 5.septembrim plkst. 10:00 Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu vai iesniedzot papīra formātā - Pentes ielā 2, Rūjienā. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā elektroniskā e-pasta adresē (vadiba@rujienassiltums.lv) vai iesniegtam papīrfotmātā līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums:
Nolikums būvdarbiem
Darba apjomi
Tehniskā specifikācija
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2022.gada 15.augustā

Tirgus izpētes procedūra “Koksnes granulu iegāde ar piegādi PSIA “Rūjienas siltums” 2022/2023.gada vajadzībām” ID Nr. RS/2022/3.

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par kokskaidu granulu iegādi ar piegādi Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 2022./2023.g vajadzībām”. Kopējais piegādes daudzums 15 tonnas.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 22.augustam, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu: vadiba@rujienassiltums.lv

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums:
Nolikums 15.08.2022
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte 2022.gada 01.jūnijs

Tirgus izpētes nosaukums: “Būvdarbi projektam “Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā, Valmieras novadā”” ID Nr. RS/2022/2
Tirgus izpētes nolikums un tehniskā specifikācija – iepirkuma paziņojuma pielikumā.
Piedāvājums iesniedzams papīra formātā Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240 vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv 
līdz 2022. gada 14.jūnija plkst. 10.00.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums:
Nolikums būvdarbiem
Tehniskā specifikācija
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2022.gada 01.jūnijs

Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” 2022/2023.gada vajadzībām” Id.nr.RS/2022/1.
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.
Piedāvājums iesniedzams papīra formātā Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240 vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv līdz 2022. gada 22.jūnijam plkst. 10.00.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums: Nolikums 01.06.2022
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2022.gada 19.janvārī

Tirgus izpētes procedūra “Būvuzraudzības darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 1, Rūjienā energoefektivitātes pasākumie” ID Nr. RS/2022/1
Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par būvuzraudzības pakalpojumiem par daudzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošanas darbiem.
Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2022.gada 24.janvārim plkst. 9:00, nosūtot uz e-pastu: vadiba@rujienassiltums.lv (elektroniski sagatavotus dokumentus).
Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr.: 28611943, e-pasts: vadība@rujienassiltums.lv

Nolikums: Nolikums 19.01.2022
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 23.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Būvprojekta izstrāde ūdensvada tīklu būvniecībai Rūjienā” ID Nr. RS/2021/09
Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par būvprojekta izstrādi ūdensvada tīkliem ~3000 metru kopgarumā.
Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021.gada 30.septembrim plkst. 17.00. 
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums 23.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 09.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Degvielas iegāde PSIA "Rūjienas siltums", iepirkuma identifikācijas numurs RS/2021/08.
Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par degvielas iegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski PSIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu info@rujienassiltums.lv līdz 2021.gada 15.septembrim plkst. 10:00.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_09.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 02.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Koksnes granulu iegāde ar piegādi PSIA “Rūjienas siltums” 2021/2022.gada vajadzībām” ID Nr. RS/2021/06.

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par kokskaidu granulu iegādi ar piegādi Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 2021./2022.g vajadzībām”. Kopējais piegādes daudzums 15 tonnas.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021. gada 13.septembrim plkst. 12.00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_02.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2021.gada 24.augustā


Iepirkuma procedūra “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonai - Ausekļa ielas 5 katlu mājai”, Identifikācijas Nr.
RS/2021/05.

Iepirkuma apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. RS/2021/05, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021. gada 14.septembrim plkst. 10.00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_24.08.2021
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 08.aprīlī

Tirgus izpētes priekšmets - „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA”Rūjienas siltums” 2021/2022.gada vajadzībām”, Id.nr.RS/2021/03.


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju cenu aptaujas procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Rūjienas siltums” mājas lapā internetā www.rujienassiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 19.aprīlim, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai elektroniski uz epastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē (info@rujienassiltums.lv) līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Kontaktpersona: PSIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts 08.04.2021: Tirgus izpētes noteikumi
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 08.aprīlī


Tirgus izpēte par būvuzraudzības darbu veikšanu projektā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” veicamajiem darbiem.

Tirgus izpētes priekšmets: “Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkumam “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” ietvaros plānotajiem būvdarbiem” saskaņā ar būvprojektu, kas tiks izstrādāts šī darba procesā. Projektā paredzēts izbūvēt aptuveni 2,6 km garumā maģistrālos kanalizācijas inženiertīklus uz dažāda seguma ielu segumiem.

Darbi tiek realizēti īstenojot īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst. 12:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (elektroniski sagatavotus dokumentus), vai nosūtot pa pastu PSIA “Rūjienas Siltums” birojā, Pentes ielā 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Nolikums publicēts 08.04.2021 : Tirgus izpētes noteikumi


___________________________________________________________________________________________________________________


Iepirkums izsludināts 2021.gada 02.februārī


Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01.

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Pentes iela  2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu un būves nodošanas ekspluatācijā izpildes termiņš - 14 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id. nr. RS/2021/01” darbi tiek realizēta īstenojot Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa: “5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa” Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”” projekta ietvaros īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2021. gada 09.februārī plkst.10.00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā.

Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2021. gada 05.martā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāt

Udenssaimniecibas nolikums RS/2021/01_02.02.2021.

Atbilde publicēta 2021.gada 12.februārī
Atbilde uz pretendeta uzdoto jautajumu

Konkursa rezultāti: Ziņojums


___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2020.gada 11.novembrī

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu izbūve Rūjienā, Iepirkuma id.Nr. RS 11-11/2020.

Iepirkuma priekšmets ir Siltumenerģijas pārvades sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ar sūkņu staciju izbūve no pieslēguma vietām līdz ēkām Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē “Rūja”, šķērsojot Rūjas upi, izbūvējot tērauda estakādi

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 11.decembrim plkst. 10:00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/ elektroniskā e-pasta (info@rujienassiltums.lv) adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Ar visu pilnu iepirkuma procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties pie pircēja (pasūtītāja) iepirkuma komisijas kontaktpersonas uz vietas, t.sk., apskatīt to dokumentālā veidā.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2020. gada 19.novembrī plkst.12.00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā. Tiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas neapmeklēs ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, tiks nodrošināta iespēja individuālai vizītei, par tās norises laiku vienojoties atsevišķi ar Pasūtītāju.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, LV-4240, 2020. gada 11.decembrī plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Rūja_būvdarbu_nolikums_11.11.2020

VVD noteikumi 11.11.2020

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2020.gada 11.novembrī


Cenu aptauja “Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.

“Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020 ietvaros plānotajiem būvdarbiem” saskaņā ar būvprojektu, kas tiks izstrādāts šī darba procesā. Projektā paredzēts izbūvēt aptuveni 2,8km garumā inženiertīklus (gan ūdensvadus, gan kanalizācijas tīklus) uz dažāda seguma ielu segumiem.

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 23.novembrim plkst. 12:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skenētus dokumentus), vai nosūtot pa pastu PSIA “Rūjienas Siltums” birojā, Pentes ielā 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Noteikumi buvuzraudzibai 11.11.2020

___________________________________________________________________________________________________________________


Cenu aptauja izsludināta 2020.gada 22.septembrī.


Cenu aptauja Nr.UKN/2020/22/09 par komercuzskaites mērītāju uzstādīšanu Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums" klientiem Rūjienas novadā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv vai papīra veidā uz adresi Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, līdz 2020. gada 08.oktobrim: plkst. 10.00. Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu vienību.

Noteikumi
___________________________________________________________________________________________________________________Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.augustā.


Iepirkuma procedūra “Koksnes šķeldas piegāde
Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. 12/08/2020, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.

Iepirkuma apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. 12/08/2020, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, līdz 2020. gada 1.septembrim plkst. 10.00. Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums - šķeldas piegāde Ausekļu ielai 5
___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.maijā.

Iepirkuma procedūra: 
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.

Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.maijā.
Iepirkuma nolikuma grozījumi izsludināti 2020.gada 3.jūnijā

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu un būves nodošanas ekspluatācijā izpildes termiņš - 18 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id. nr. RS 1-04/2020” darbi tiek realizēta īstenojot Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa: “5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa” Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”” projekta ietvaros īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2020. gada 25.jūnijā plkst. 13:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Pielikumā nolikums:
Nolikums: Ūdenssaimniecība 2.kārta Rūjiena

Nolikuma grozījumi: Ūdenssaimniecība 2.kārta Rūjiena - grozījumi (publicēts 03.06.2020) 

Atbilde uz Pretendenta jautājumu: Atbildes - 22.05.2020

Atbilde uz Pretendenta jautājumu: Atbildes - 29.05.2020

Iepirkuma procedūras ziņojums: Zinojums

___________________________________________________________________________________________________________________

Cenu aptauja izsludināta 2020.gada 08.maijā.

Cenu aptaujas priekšmets - „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA”Rūjienas siltums” 2020/2021.gada vajadzībām”.


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju cenu aptaujas procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Rūjienas siltums” mājas lapā internetā www.rujienassiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 25.maijam, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai elektroniski uz epastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē (info@rujienassiltums.lv) līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Kontaktpersona: PSIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums
___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 19.septembrī.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic atklātu iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojumiem projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem.

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ.Nr. 44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240.

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr. 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv, vai Lietvede, e-pasts:info@rujienassiltums.lv, tālr. 64263009.

Cenu piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 30.septembrim pl.16:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skanētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA"Rūjienas siltums" birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekts nosaukums: “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”. Projekta līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/020.

Pielikumi:

Nolikums katlu majas buvuzraudziba 19.09.2019

Projektesanas uzdevums katlu majai

Buvprojekta minimalais sastavs 1_dala.rar

Buvprojekta minimalais sastavs 2_dala.rar

Ziņojums:Ziņojums par rezultātiem

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 19.septembrī.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic atklātu iepirkumu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem.

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ.Nr. 44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr.:28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv, vai Lietvede, info@rujienassiltums.lv, tālr. 64263009.

Cenu piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 30.septembrim pl.15:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skanētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA"Rūjienas siltums" birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekts nosaukums: “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, projekta līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/020.

Nolikums buvprojekta ekspertizei 19.09.2019

Projektesanas uzdevums katlu majai

Buvprojekta minimalais sastavs 1 dala.rar
Buvprojekta minimalais sastavs 2 dala.rar

Skaidrojumi: pievienots 20.09.2019
Skaidrojumi buvprojekta ekspertizes veicejiem

Ziņojums: Tirgus izpetes zinojums

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 26.aprīlis

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 veicinot ilgtspēju vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā”, 1.kārta. Iepirkuma id.Nr. RS 1-3/2019.

Projekta mērķis:

1). rekonstruēt ~630m garu Rīgas ielas trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus dzīvokļu ēkās Rūjienā, Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 27. maijam, plkst. 13:00 Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240. 

Pievienotie dokumenti:
Nolikums_Rujienas Siltumtrases_Rigas iela_26.04.2019
A.pielikums_Apjomi_SAT_Rigas_Pentes ielas
B.pielikums_Tehn.proj_SAT_Rigas_Pentes ielas

Iepirkuma ziņojums: Iepirkuma proceduras zinojums_Rigas iela

___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2019.gada 26.aprīlis

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 veicinot ilgtspēju vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā”, 2.kārta. Iepirkuma id.Nr. RS 1-4/2019.

Projekta mērķis:

1). izbūvēt jaunu ~231m trases

Uz augšu