Logo

Paziņojums:

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2023.gada 03.oktobrī iesniedza siltumenerģijas apgādes pašu noteikto siltumenerģijas apgādes tarifus Rūjiena pilsētai (publicēte Latvijas Vēstnesī Nr.191). Tarifa projekts aprēķināts saskaņā ar 2023.gada 24.augusta padomes lēnumu nr.91.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 19.oktobra sēdē atzina Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Rūjienas pilsētā.

No 2023.gada 03.novembra siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs Rūjienas pilsētā  ir 89.40 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

No 2024.gada 01.oktobra siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs Rūjienas pilsētā ir 80.63 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā iegādes cenas izmaiņām.Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Rūjienas pilsētā

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 24.augusta sēdi ir apstiprināti jauni Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2023.gada 01.oktobra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 91.32 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Naukšēnos

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 24.augusta sēdi ir apstiprināti jauni Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2023.gada 01.oktobra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 81.07 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). 


Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojuma tarifs Rūjienas apvienībā no 2022.gada 01.decembra

Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra sēdē ar lēmumu (lēmums Nr.715 (protokols Nr.22, 27.§)) “Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunus Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2022.gada 28.jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes apstiprinātais  (lēmums Nr.465 (protokols Nr.14, 13.§)) ūdens un kanalizācijas tarifs. Tarifs tiek grozīts pamatojoties uz straujo elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

No 2022.gada 01.decembra noteikti šādi Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,40 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,50 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 3,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojuma tarifs Mazsalacas apvienībā pēc uzņēmuma reorganizācijas netiek mainīts

No 2023.gada 01.februāra Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" uzsāka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā nemainot pakalpojuma tarifus:
  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,98 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,16 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 4.14 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Uz augšu