Logo

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
PVN Reģ.Nr. LV44103023807
Faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240

Banka: Swedbank AS, Kods HABALV22
Konts LV14HABA0551003612821
Banka: SEB banka AS, kods UNLALV2X
Konts LV48UNLA0050000443568
Banka: Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X
Konts: LV81RIKO0000083975039

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Valdes loceklis

Gints Vēveris

28611943

vadiba@rujienassiltums.lv

Galvenā grāmatvede

Inese Alksne

29334600

gramatvediba@rujienassiltums.lv

Juriskonsults/iepirkuma speciālists

Dana Alpeusa

info@rujienassiltums.lv

Pakalpojuma pieteikšana,  konsultācijas, rādījumu nodošana

28310604

info@rujienassiltums.lv

Tehniskās nodaļas vadītājs

Edgars Skuja

26712573

saimnieciba@rujienassiltums.lv

Dzīvojamo māju un īpašumu apsaimniekošanas speciālists/siltumtīklu operators

Andris Rakeckis

26459300

abonenti@rujienassiltums.lv


Uz augšu