Logo

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas datums  - 13.07.2001.

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ir Rūjienas novada pašvaldības uzņēmums, kas darbojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību kapitālu daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumiem, MK noteikumiem.

Sabiedrību vada un pārstāv valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ieceļ Rūjienas novada pašvaldības deputāti, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63., un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi. Tiek slēgts darba līgums starp Rūjienas novada domes priekšēdētāju un sabiedrības valdes locekli.

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” darbības nozares:    

  • Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība
  • Ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Uz augšu