Endzelē pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Datums: 00.00.0000.


2013.gada septembrī ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā. Kopumā uzbūvēti 1,15 km jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu privātmāju rajonā un jauna kanalizācijas sūkņu stacija. Būvdarbu pasūtītājs bija SIA „Rūjienas siltums” un būvdarbus veica SIA „Sanart”, būvdarbu izmaksas saskaņā ar būvdarbu iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu bija 83 942,10 Ls bez PVN. Jaunie tīkli nodrošinās to, ka tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi un turpmāk netiks piesārņota apkārtējā vide un Rūjas upe.

Finansējums šo darbu veikšanai 85% apmērā tika saņemts no Eiropas Savienības ERAF fonda, kā to paredzēja starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un SIA “Rūjienas siltums” noslēgtais līgums Nr.: 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/153/048 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā, II. Kārta” identifikācijas Nr.: 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/153”. Pārējo finansējumu nodrošināja Rūjienas novada pašvaldība un SIA „Rūjienas siltums”.

Veicot šos darbus tika ietaupīts finansējums, tāpēc būs iespēja rekonstruēt vēl vienu kanalizācijas tīkla posmu Endzelē, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī - no daudzdzīvokļu mājas „Saulaines” līdz maģistrālajam kanalizācijas kolektoram. Šobrīd jau notiek projektēšana un līdz ziemas salam plānots arī pabeigt būvdarbus. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!


Uz augšu